QigongRAUM Měidào -
9x Qigong für Einsteiger am Dienstag, 19 Uhr, 05.10. bis 30.11.21
9x Qigong für Einsteiger am Mittwoch, 19 Uhr, 06.10. bis 01.12.21.
Kosten 9 Stunden = 95 €.
Leitung: Mihaela Cordea, Qigong-Lehrerin. www.qigong-in-bamberg.de. Anmeldung unter: 0152-24548939.